AKTUALITY

dle nařízení vlády i nadále zůstává ZŠ a MŠ Tísek uzavřena, a to v období od 29. 3. 2021 do 11. 4. 2021. Všechny ročníky ZŠ se vzdělávají distančně, stejně tak předškolní děti z MŠ.

dle nařízení vlády bude i nadále naše MŠ a ZŠ uzavřena, a to v období 22. 3. 2021 - 28. 3. 2021. Žáci Výuka v ZŠ bude probíhat i nadále distančně, pro děti v MŠ platí distanční výuka pro předškoláky ve stejné formě jako dosud, tedy formou doporučení a tzv. nápadníku, viz záložka Mateřská škola.

v návaznosti na nařízení vlády ze dne 26. 2. 2021 o uzavření všech škol, včetně mateřských škol, přecházíme všichni, tedy i žáci 1. a 2. ročníku, od pondělí 1. 3. 2021 na distanční výuku. V období od 8. 3. 2021 do 14. 3. 2021 mají žáci jarní prázdniny a výuka probíhat nebude. Podle posledních informací je toto nařízení platné do...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

Běžný provoz MŠ bude znovu obnoven od pondělí 1. 2. 2021. Podařilo se nám zajistit provoz kuchyně v MŠ.