Formuláře pro rodiče

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Tísku pro školní rok 2021/2022

Formulář žádosti o přijetí do Mateřské školy v Tísku

Žádost o uvolnění dítěte z povinné předškolní docházky na více než 3 dny