Formuláře pro rodiče

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Tísku pro školní rok 2022/2023

Formulář Žádosti o přijetí do Mateřské školy v Tísku

Formulář Vyjádření lékaře k přijetí do MŠ

Žádost o uvolnění dítěte z povinné předškolní docházky na více než 3 dny