Vaříme zdravě

Školní jídelna

Jídelna zajišťuje stravování pro žáky základní školy a děti mateřské školy. 

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Veličková Lenka

Účetní: Ing. Petra Niklová

Hlavní kuchařka: Hrebíková Bohdana

Kuchařka: Balharová Karolína

Telefonní číslo:   604 744 221


Upozornění

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. se v zařízeních školního stravování uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů pouze v době jejich pobytu ve škole.

První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možno si odebrat oběd do jídlonosiče (Vyhl. 107/2005 o školním stravování, § 4) v době od 11.00 - 11.20 hod.

Pro ostatní dny nemoci je nutno žáka odhlásit, a to nejpozději do 14.00 předcházejícího dne.

INFORMACE RODIČŮM O STRAVOVÁNÍ

Stravování polodenní MŠ (3-6 let) přesnídávka - 11,-Kč oběd - 22,-Kč                                    celková cena - 33,-Kč

Stravování polodenní MŠ (7 let) přesnídávka - 12,-Kč oběd - 23,-Kč                                       celková cena - 35,-Kč

Stravování celodenní MŠ (3-6 let) přesnídávka - 11,-Kč oběd - 22,-Kč svačina - 9,-Kč          celková cena - 42,-Kč

Stravování celodenní MŠ (7 let) přesnídávka - 12,-Kč oběd - 23,-Kč svačina - 10,-Kč            celková cena - 45,-Kč

  • Pokud je dítě přihlášeno na celodenní stravování a odchází ze školky po obědě - přesnídávka se neodpočítává z ceny obědu. Změnu lze provést vždy na začátku měsíce.

Stravování ZŠ (7-10 let) 1. - 4. ročník 30,-Kč

Stravování ZŠ (11 let) 5. ročník 32,-Kč

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO :

  • Stravné se odhlašuje a přihlašuje vždy předem, nejpozději však předcházející den do 14.00 hod., a to osobně nebo telefonicky.
  • Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. se v zařízeních školního stravování uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů pouze v době jejich pobytu ve škole. První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možno si odebrat oběd do jídlonosiče (Vyhl. 107/2005 o školním stravování, § 4) v době od 11:00 do 11.20. Pro ostatní dny nemoci je nutno žáka odhlásit, nebo odebírat oběd za plnou cenu.
  • Včas neodhlášená strava nebude ničím kompenzována.
  • Včas nepřihlášené dítě/žák nebude mít ten den zajištěno stravování.

TELEFONNÍ ČÍSLO DO ŠKOLNÍ JÍDELNY, KUCHYNĚ

604 744 221

Stravné je možné uhradit hotově (u vedoucí školní jídelny v době vyhlášení platby), nebo inkasem.

Informace o placení budou vždy vyvěšeny na nástěnkách a webových stránkách (aktuality).

Mgr. Lenka Veličková, ředitelka, vedoucí školní jídelny

V Tísku dne 31. 8. 2022

Vnitřní řád ŠJ