Vaříme zdravě

Školní jídelna

Jídelna zajišťuje stravování pro žáky základní školy a děti mateřské školy. 

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Veličková Lenka

Hlavní kuchařka: Hrebíková Bohdana

Kuchařka: Balharová Karolína

Telefonní číslo:   604 744 221


Upozornění

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. se v zařízeních školního stravování uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů pouze v době jejich pobytu ve škole.

První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možno si odebrat oběd do jídlonosiče (Vyhl. 107/2005 o školním stravování, § 4) v době od 13.35 - 13.45 hod.

Pro ostatní dny nemoci je nutno žáka odhlásit, a to nejpozději do 14.00 předcházejícího dne.

INFORMACE RODIČŮM O STRAVOVÁNÍ

Stravování polodenní MŠ (3-6 let) svačinka, oběd 28,-

Stravování polodenní MŠ (7 let) svačinka, oběd 30,-

Stravování celodenní MŠ (3-6 let) svačinka, oběd, přesnídávka 35,-

Stravování celodenní MŠ (7 let) svačinka, oběd, přesnídávka 38,-

  • Pokud je dítě přihlášeno na celodenní stravování a odchází ze školky po obědě - přesnídávka se neodpočítává z ceny obědu. Změnu lze provést vždy na začátku měsíce.

Stravování ZŠ (7-10 let) 1. - 4. ročník 25,-

Stravování ZŠ (11 let) 5. ročník 27,-

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO :

  • Stravné se odhlašuje a přihlašuje vždy předem, nejpozději však předcházející den do 14.00 hod., a to osobně nebo telefonicky.
  • Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. se v zařízeních školního stravování uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů pouze v době jejich pobytu ve škole. První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možno si odebrat oběd do jídlonosiče (Vyhl. 107/2005 o školním stravování, § 4) v době od 13:30 do 13.40. Pro ostatní dny nemoci je nutno žáka odhlásit, nebo odebírat oběd za plnou cenu (64,-Kč).
  • Včas neodhlášená strava nebude ničím kompenzována.
  • Včas nepřihlášené dítě/žák nebude mít ten den zajištěno stravování.

TELEFONNÍ ČÍSLO DO ŠKOLNÍ JÍDELNY, KUCHYNĚ

604 744 221

Stravné je možné uhradit hotově (u vedoucí školní jídelny v době vyhlášení platby), nebo inkasem.

Informace o placení budou vždy vyvěšeny na nástěnkách a webových stránkách (aktuality).

Mgr. Lenka Veličková, ředitelka, vedoucí školní jídelny

V Tísku dne 31. 8. 2021

Vnitřní řád ŠJ