Vaříme zdravě

Školní jídelna

Jídelna zajišťuje stravování pro žáky základní školy a děti mateřské školy. 

Vedoucí školní jídelny: Mgr. Veličková Lenka

Hlavní kuchařka: Hrebíková Bohdana

Kuchařka: Balharová Karolína

Telefonní číslo:   604 744 221


Upozornění

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb. se v zařízeních školního stravování uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů pouze v době jejich pobytu ve škole.

První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možno si odebrat oběd do jídlonosiče (Vyhl. 107/2005 o školním stravování, § 4).

Pro ostatní dny nemoci je nutno žáka odhlásit, a to nejpozději do 14.00 předcházejícího dne, nebo odebírat oběd za plnou cenu ( 64,-).

Jak platit inkasem

Odhlašování stravného

Vnitřní řád ŠJ