EKOVÝCHOVNÉ PROGRAMY ZE ZÁCHRANNÉ STANICE V BARTOŠOVICÍCH

31.10.2018

Ve středu 31. 10. přijel do naší základní školy pan K., který působí v Záchranné stanici v Bartošovicích, jež je v provozu od 28. října 1983 a stará se dlouhodobě, či krátkodobě o všechny druhy volně žijících živočichů, vyjma dospělých exemplářů velkých zvířat jako je např. los evropský, jelen, či medvěd. Naši žáci byli rozděleni do dvou skupin, mladší a starší. Mladší si vyslechli přednášku na téma "Ptáci a jejich potrava." Dozvěděli se o obydlí a potravě různých druhů ptáků a o jejich líhnutí. Poslouchali audio nahrávky se zpěvem ptáků a taky se prakticky seznámili s obsahem vajíčka. Starší žáci si vyslechli přednášku na téma "Šelmy - malé i velké." Dozvěděli se vše o rozdělení šelem, jejich potravě, výskytu a zhlédli audiovizuální nahrávky z foto pastí. Skvělými diskutéry z řad našich žáků byli zejména ti, kteří navštěvují myslivecký kroužek, který vede pan T.S. Zařazení těchto ekovýchovných programů je v dnešní přetechnizované době zvláště důležité. Všichni přece máme zájem na tom, aby se našim dětem vštěpoval zájem o přírodu a neseděly jen u televizí a počítačů.