Informace o přechodu na distanční vzdělávání

30.10.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o usnesení vlády České republiky:

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do odvolání platí následující: 

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění. 

• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu školní družiny, případně jiná školská zařízení). 

• U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině (mimo případů uvedených výše). 

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.

 • Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT39185/2020-1, stanoveny dny volna. Výše uvedené neplatí pro vyšší odborné školy.

Podrobnosti ohledně distanční výuky naleznete na DM software.

Děkuji za pochopení

Mgr. Lenka Veličková, ředitelka