Návrat do školy od 12. 4. 2021

08.04.2021

Vážení rodiče, milí žáci i předškoláci,

od pondělí 12. 4. 2021 se vracíme zpátky do školy, a to od předškoláků, tzn. dětí s povinnou předškolní docházkou, až po pátý ročník. Žáci ZŠ musí mít nasazenu chirurgickou roušku nebo nanoroušku a nebudou tzv. rotovat, budou tedy docházet pravidelně každý týden. Všechny děti i žáci, kteří se účastní prezenční výuky, budou testováni 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek testy Singclean. Děti MŠ a žáky 1. - 3. ročníku ZŠ mohou otestovat zákonní zástupci, nebo jimi pověřené osoby, které s úkonem souhlasí. Všichni ostatní žáci provádějí tzv. samotest, viz odkaz na instruktážní video:

https://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html

Děti z MŠ budou testovány od 6.30 do 7.30 v budově MŠ (vchod třídy Kuřátek)

Žáci ZŠ budou budou testováni podle následujícího rozpisu:

1. + 2. ročník od 6.45 do 7.15 v budově Kulturního domu (hlavní vchod)

3. + 4. ročník v  7.30 v budově Kulturního domu (hlavní vchod)

5. ročník v 7.45 v budově Kulturního domu (hlavní vchod)

Prosím, abyste časy maximálně respektovali a dodržovali!

Provozní doba MŠ i ZŠ se nezkracuje, žáci ZŠ budou vzděláváni podle původního rozvrhu ze září 2020, viz DM Software. Obědy pro žáky ZŠ, kteří se účastní prezenční výuky, jsou zajištěny. Pobyt v družině bude umožněn pouze žákům 1. a 2. ročníku. 

Děkuji za spolupráci a všem nám přeji úspěšný start!

Mgr. Lenka Veličková, ředitelka