Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věku

23.09.2020

Vážení rodiče, zveme Vás na besedu s odbornicí paní Mgr. Pavlínou Miltovou, na téma Nejčastější infekční onemocnění dětí předškolního věkukterá se uskuteční ve středu 23. 9. 2020 v 16.00 hod. v mateřské škole. Beseda je pro Vás zcela zdarma, je hrazena z projektu Šablony II. BESEDA JE BEZ ÚČASTI DĚTÍ! Sledujte vývěsku, popř. webové stránky, kdy se může termín besedy změnit z důvodu hygienických nařízení KHS !!!