Projektový den s rodilým mluvčím

28.06.2017

Ve středu 28. června jsme ve škole měli vzácného hosta. Přijel nás navštívit Cris, rodilý mluvčí z Velké Británie. Pro děti byly připraveny hodiny angličtiny, kde si musely poradit samy a vyzkoušely si tak své jazykové znalosti, které získaly ve výuce cizího jazyka.

Pro žáky prvního, druhého a třetího ročníku byla hodina zaměřená na zvířata. Většinu z nich děti znaly a uměly pojmenovat, a proto pro ně nebyl problém plnit různé úkoly. I mladší žáci porozuměli, co mají dělat, starší reagovali a odpovídali na Crisovy otázky.

Čtvrťáky a páťáky čekalo téma cestování. I když byl způsob konverzace i připravené úkoly mnohem náročnější než pro mladší žáky, vše úspěšně zvládli. Neměli větší problémy s porozuměním, plnili zadané úkoly, správně odpovídali a zapojovali se do konverzace.

Žákům i pedagogům se připravené aktivity líbily a všichni doufáme, že budeme mít možnost si podobné konverzační hodiny s rodilými mluvčími zopakovat.

foto ve fotogalerii