Soutěž Hello games

14.06.2017

Naše škola se zúčastnila soutěže Hello games. Soutěž byla zaměřená  jazykově, vědomostně a umělecky. Vybrané děti z 2. - 5. ročníku nás reprezentovaly velmi dobře a celý den si užily. Byly pro ně nachystány soutěžní disciplíny v hraní na hudební nástroj, první pomoc, matematika a anglický spelling race. Závěřečnou discplínou byla týmová sportovní aktivita, kde si děti zkusily střelbu šípů, hod míčem a slalom na koloběžkách. Dětem bylo během dne přichystáno malé občerstvení a tortily, aby nabraly sílu. Po ukončení jednotlivých dispiclín se mohly děti podívat do Světa techniky a prostoru U6...zde se mohly podívat např. do světa cililizace, přírody, vědy a objevů...

Sice se " naše " děti nedostaly mezi první vítězná místa, ale i přesto jim musíme poděkovat za reprezentaci. Je důležité, že si tento den děti užily a byly moc šikovné.

Zároveň děkujeme paní Zuzaně Zajíčkové, která si udělala čas a doprovázela nás při této akci.