Upozornění pro rodiče dětí MŠ

28.05.2021

Od pondělí 31. 5. 2021 je možný vstup do budovy MŠ za hygienických opatření - nasazený respirátor, desinfekce rukou při vstupu a používání návleků.

Ve třídě SLUNÍČEK po zazvonění a ohlášení, budete vpuštěni do budovy. Po převlečení v šatně přivádějte děti ke dveřím třídy, kde je předáte učitelce. To stejné platí odpoledne při vyzvedávání.

Ve třídě KUŘÁTEK po zazvonění budete vpuštěni do šatny, kde své děti převlečete a předáte učitelce.

Odpoledne jsou třídy spojeny - vyzvedávání pouze přes dveře Sluníček. 

Po budově MŠ se pohybujte pouze na nejnutnější dobu převlečení dětí, používejte návleky a je zakázáno nechat děti volně hrát v dolní třídě či jídelně.