Žába Žáža v Žabárně, aneb od pulce k žábě

11.06.2020

V rámci projektového dne v MŠ jsem vybrali téma z enviromentální oblasti pod názvem Od pulce žábě. Úvodem přečetla paní Zdeňka Steckerová  dětem pohádku Žába Žáža, která děti motivovala pro dané téma. Následovala společná výprava k místnímu rybníku tzv. Žabárně. S sebou jsme si nesli sklenice, igelitové sáčky, lupy a hlavně síťku na odchyt. Všechny děti byly vybaveny gumáky a pláštěnkou a byly poučeny o bezpečnosti. U rybníka probíhalo pozorování - vizuální, poslechové a následoval ulovení různých vývojových stádii žab a jejich popis. Ty jsme si odnesli do MŠ, kde jsme je srovnávali s modely, přiřazovali, počítali a následně kreslili. Dále si děti pod vedení paní odbornice a paní učitelky vyrobily papírové žabky, které si mohly odnést domů. Druhý den jsme šli všechny živé úlovky vrátit zpátky do Žabárny :)