Zahájení školního roku 2021/2022 - ZŠ

01.09.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2021. Zahájení proběhne od 8. 00 do 8.45, poté žáci odcházejí domů, pokud nezůstávají v družině. Prosím, aby děti měly napsáno, zda mohou odejít samy, v doprovodu, nebo zůstávají v družině. Také, prosím, věnujte pozornost dalším informacím ohledně testování:

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví a MŠMT zůstává povinnost testovat děti antigenním testem na COVID 19 dne 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Testování pro 1. ročník proběhne v 7.45 v 1. třídě ZŠ. Pro ostatní ročníky v jejich kmenových třídách. Testy budou poskytnuty školou, v případě zájmu mohou rodiče použít své vlastní testy v testovacím prostoru. Testování se žáci nemusí účastnit za těchto podmínek:

Pokud dítě prodělalo onemocnění COVID 19 v předešlých 180 dnech - je třeba donést potvrzení lékaře.

Pokud dítě mělo ukončenou vakcinaci a uběhlo od poslední dávky 14 dní, je rovněž nutno přinést potvrzení.

Pokud nesouhlasíte s testováním svého dítěte, musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor, nebo roušku.

Doprovod dítěte musí mít v prostorách školy nasazen respirátor.

Přeji všem klidný a pohodový vstup do nového školního roku!

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Tísek Mgr. Lenka Veličková, ředitelka