Zápis do 1. ročníku ZŠ  pro školní rok 2021/2022

30.04.2021

Zápis do 1. ročníku ZŠ a Tísek pro školní rok 2021/2022

V návaznosti na doporučení opatření MŠMT ČR dochází k zápisům k povinné školní docházce PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 bez přítomností dítěte ve škole, a to v období od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Z toho důvodu podle § 37 zákona č. 500/ 2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad povinné školní docházky učinit písemně, v elektronické podobě anebo osobně. Obě přihlášky jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy v záložce Zápis do 1. ročníku. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

Organizace:

· Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

· Podání žádosti.

  • formulář ke stažení na webových stránkách školy
  • vyplněný formulář doručí zákonný zástupce dítěte poštou (doporučeně) na adresu školy, do datové schránky školy, emailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) nebo doručí osobně (v termínu dohodnutém po telefonické domluvě ve dnech 28. 4. 2021 a 29. 4. 2021).

· Další nezbytné dokumenty (pošlete společně se žádostí):

  • kopie rodného listu dítěte - zůstane součástí spisu dítěte
  • v případě stanovení střídavé péče o dítě doložení čestného prohlášení druhého zákonného zástupce

· V případě odkladu školní docházky (pošle zákonný zástupce společně se žádostí, kopií rodného listu, občanského průkazu a čestného prohlášení):

  • žádost o odklad školní docházky
  • doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • doporučení odborného lékaře - pediatr (popř. klinického psychologa) .

· Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným zástupcům sděleno písemně do 30 dnů od podání žádosti.