MATEŘSKÁ ŠKOLA TÍSEK

KDYŽ JE ŠKOLKA ZAVŘENÁ ...


Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům a podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte a radovat se z nich. Máte doma děti předškolního věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat "školními úkoly" (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

  • Věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte.
  • Podporujte děti v samostatnosti (oblékání, hygiena, uklidit si hračky, ustlat postel ...).
  • Zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o zvířata, o květiny, ...).
  • Dbejte na pravidelný režim.
  • Podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi (rituály před spaním, vítání, loučení, tradice, oslavy, výročí, ...).
  • Zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry "na něco", společenské hry, pexesa, ...).
  • S dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky.
  • Společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, stříhejte, hýbejte se, tancujte, kreativitě se meze nekladou.
  • Využijte získaný čas pro činnostmi s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity)
  • Povídejte si s dětmi o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje. Když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné, využijme jedinečné příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v této složité době.


Hodně zdraví a zdaru všem!

                                                           Ing. Eva Richterová, vedoucí učitelka MŠ Tísek

Náměty na hry a cvičení pro předškoláky

   Níže předkládáme náměty na hry a cvičení pro předškoláky, které rozvíjejí smyslové vnímání, paměť, představivost a slouží k rozvoji myšlení a řeči a také matematických představ.
Hra dítěti zprostředkovává poznávání světa, skutečnosti, učí je spolupráci, podřizování pravidlům, respektování ostatních dětí i dospělých, přináší nejen radost z úspěchu, ale učí je i prohrávat, nést neúspěch. Do režimu dne by měl být pravidelně zařazován čas na společnou hru (rodiče - dítě), stačí denně 15 - 30 minut. Hry a cvičení předkládáme dítěti nenásilně. Při hraní volíme zpočátku méně náročné formy, pak přecházíme ke složitějšímu, které dále střídáme s méně náročnými - důvodem je předcházení únavě a soustředěnosti dítěte. 
Vyberte si některá cvičení či hry z nápadníku, která Vás a Vaše zaujala. Nesnažte se splnit všechno!!! Dělejte vše dle Vašich možností! Pokud budete chtít, můžete Vaše společné aktivity vyfotit a poslat fotku na skolka.tisek@seznam.cz. V lednu bychom společně s dětmi sdíleli ve školce.

Užijte si krásné Vánoce v pohodě, klidu a hlavně ve zdraví! 

Za kolektiv MŠ Tísek
paní učitelka Eva

Tematické nápady a aktivity:

- udržujte své rodinné tradice Vánoc, zpívejte koledy, pečte cukroví, perníčky, choďte na procházky

ZASNĚŽENÁ CHALOUPKA

Potřebujeme čtvercové BeBe sušenky, gumové medvídky, lentilky, moučkový cukr, bílek.

Hmotou z moučkového cukru a bílku slepují děti chaloupky z Bebe sušenek. Na střechu chaloupky nalepí gumové medvídky. Nakonec vše ještě trochu cukrovou hmotou postříkají, aby chaloupka vypadala krásně zasněžená.

JAZYKOVÉ HŘÍČKY - otvíráme pusu jako kapr

Plave kapr v rybníčku,

zpívá kapří písničku.

Písnička je němá,

kapr hlásek nemá.

A tak z jeho pusinky

vychází jen bublinky.

ŘETĚZ

Potřebujeme popcorn do mikrovlnky, jehlu (tlustou, nejlépe s kulatou špičkou) a pevnější nit.

Maminky udělají popcorn a zatím co budou jednu misku v klidu pojídat, druhou děti navlékají na nit a tvoří řetěz 😊 Hotovým řetězem si můžete ozdobit třeba větvičky ve váze, nebo pokojíček.

DOPIS JEŽÍŠKOVI

Jestli jste to ještě někdo neudělali, tak teď je ta poslední chvíle nechat vyslovit děti svá přání. Můžou nakreslit či vystřihnout obrázek z časopisu a nalepit na A4, dají do obálky a společně umístíte za okno. V noci Ježíšek dopis odnese a největší radostí bude pro děti, když se jim jejich přání pod stromečkem vyplní. Určitě si to zaslouží 😊

HÁDANKA (kapr)

Plave si ve vaně,

vypadá naštvaně.

Je si asi jist,

že ho chceme sníst.

Různé náměty na odkazy:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3dI7kicGP_A&feature=share

https://www.casprodeti.cz/

https://www.sikovny-cvrcek.cz/.

https://www.hranostaj.cz/.

https://www.senteacher.org/.

https://mrprintables.com/.

https://www.education.com/.

https://www.eschovka.cz/.

https://www.hraveuceni.cz/.

https://www.tonda-obal.cz/.

https://napadydoskolky.blogspot.com/.

https://krokotak.com.

https://www.kaminet.cz/napravy/vnimani/index.php.

https://www.pexeso.net/deti

Nápadník pro rodiče