Organizační pokyny k obnovení provozu MŠ Tísek a jeho podmínkách od 18. 5. 2020 do 30. 6.2020 v souladu s manuálem MŠMT - POZORNĚ PROČTĚTE!!!

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění

Čestné prohlášení o zaměstnanosti

  Mateřská škola

   Filozofií naší školky je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

  Mateřská škola se nachází v centru obce jako samostatná budova. Její součástí je školní zahrada. Školka je rozdělena na dvě oddělení pro děti od 3 let do 5let a pro děti od 4 let do 7 let věku. Každé oddělení je vybaveno hernou, stolečky, námětovými koutky, různými herními prvky a hračkami. Pro obě oddělení je společná spací zóna. Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle inovovaného ŠVP PV ( Školního vzdělávacího programu pro předškolní děti) .

Součásti budovy školky je školní jídelna.


Aktuální informace můžete sledovat v AKTUALITÁCH!