MATEŘSKÁ ŠKOLA TÍSEK


| Provoz MŠ bude zahájen ve čtvrtek 1.9.2022 pro školní  2022/2023| Maminko, připrav mi do školky ... 😊


 • přezůvky (pevná obuv)
 • oblečení pro pobyt ve školce
 • oblečení pro pobyt venku
 • pyžamo
 • zástěru na malování (nové děti, ostatním zůstalo z předešlého roku)
 • cvičební úbor (tričko a kraťasy)
 • náhradní oblečení (ponožky, punčocháče - legíny, tričko, slipy - kalhotky atd.)
 • dva balíky papírových kapesníků (můžou být balíčky, nebo v krabičce)

A PROSÍM, VŠECHNO MI PODEPIŠ !!!


| 10 dobrých rad pro rodiče 


Co by měly děti zvládat před nástupem do MŠ
| KDYŽ JE ŠKOLKA ZAVŘENÁ ...


Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům a podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte a radovat se z nich. Máte doma děti předškolního věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat "školními úkoly" (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 • Věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte.
 • Podporujte děti v samostatnosti (oblékání, hygiena, uklidit si hračky, ustlat postel ...).
 • Zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o zvířata, o květiny, ...).
 • Dbejte na pravidelný režim.
 • Podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi (rituály před spaním, vítání, loučení, tradice, oslavy, výročí, ...).
 • Zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry "na něco", společenské hry, pexesa, ...).
 • S dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky.
 • Společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, stříhejte, hýbejte se, tancujte, kreativitě se meze nekladou.
 • Využijte získaný čas pro činnostmi s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity)
 • Povídejte si s dětmi o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje. Když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné, využijme jedinečné příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v této složité době.


Hodně zdraví a zdaru všem!

                                                           Ing. Eva Richterová, vedoucí učitelka MŠ Tísek

Náměty na hry a cvičení pro předškoláky

   Níže předkládáme náměty na hry a cvičení pro předškoláky, které rozvíjejí smyslové vnímání, paměť, představivost a slouží k rozvoji myšlení a řeči a také matematických představ.
Hra dítěti zprostředkovává poznávání světa, skutečnosti, učí je spolupráci, podřizování pravidlům, respektování ostatních dětí i dospělých, přináší nejen radost z úspěchu, ale učí je i prohrávat, nést neúspěch. Do režimu dne by měl být pravidelně zařazován čas na společnou hru (rodiče - dítě), stačí denně 15 - 30 minut. Hry a cvičení předkládáme dítěti nenásilně. Při hraní volíme zpočátku méně náročné formy, pak přecházíme ke složitějšímu, které dále střídáme s méně náročnými - důvodem je předcházení únavě a soustředěnosti dítěte. 
Vyberte si některá cvičení či hry z nápadníku, která Vás a Vaše zaujala. Nesnažte se splnit všechno!!! Dělejte vše dle Vašich možností! Pokud budete chtít, můžete Vaše společné aktivity vyfotit a poslat fotku na skolka.tisek@seznam.cz. 


Tematické nápady a aktivity:

KRÁSNÉ VELIKONOCE (od 29.3.do 9. 4.)

Tematické nápady a aktivity:

Velikonoce jsou tradiční svátky jara a k nim patří i různé tradice. Poslední týden před Velikonocemi se nazývá "PAŠIJOVÝ TÝDEN".

Modré pondělí a Žluté úterý-v těchto dnech mohou děti pomáhat rodičům s úklidem (např: urovnají si své hračky v pokojíku, utřou prach, zalejí květiny, vysají si koberec apod.)

Škaredá středa - tento den se na sebe nemračte, jen se usmívejte :). Jinak se může stát, že se budete na sebe mračit celý rok.

Zelený čtvrtek - jak už název napovídá, mělo by být v jídelníčku něco zeleného. Proto si připravte jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, salát, brokolici nebo si jídlo dozdobte pažitkou, polníčkem, zelenou cibulkou...).

Velký pátek - tento den se podle tradice nemá prát prádlo a pracovat s hlínou.

- je to jediný den v roce, kdy se prý otvírají skály a vydávají své poklady. Proto jsme pro vás a vaše děti připravily "Poklad v Tarzaní skále".

POKLAD BUDE PŘIPRAVEN PRO VŠECHNY DĚTI MŠ - PRO SLUNÍČKA I KUŘÁTKA !!!

Vydejte se na procházku za školu do lesa ke skále a tam opravdový poklad na Velký pátek najdete 😊. V příloze přikládáme mapku trasy ke skále. Na Velký pátek bude ve skále umístěný poklad (namalované kameny s podpisem MŠ Tísek, bude jich 35, přesně pro každé školkové dítě jeden, může si vybrat kterýkoliv, jen prosím dbejte, abyste si odnesli pouze 1 ks a zbylo i na ostatní děti, DĚKUJEME! Trasa je dlouhá necelé   2 km tam i zpět.)

A jak "otevřít skálu?" No přece zaříkáváním:

"Otevři se skálo pro člověka poctivého a vydej mu něco málo z bohatství svého."

"Kamínek si vem, ale jen jeden. Kdo další kamínek ukradne, tomu ať ruka upadne!"

Bílá sobota - doma už je vše uklizeno, čisto. Tento den pečeme mazance, beránky a kluci s tatínky splétají pomlázky (tatary). Přikládáme dva návody jak uplést pomlázku. 

https://www.youtube.com/watch?v=yPs1FAuvSjY

https://www.youtube.com/watch?v=jlC66Y3a1lI

Velikonoční neděle -v tento den můžete dětem schovat sladkosti do zahrady. Děti je půjdou hledat. Na Novojičínsku se říká, že dětem sladkosti shodil skřivánek.

Velikonoční pondělí - chlapci chodí na pomlázku šlehat děvčata. V této době to bohužel není možné, proto si tyto krásné jarní svátky užijte v rodinném kruhu.

Hody, hody (nauč se krátkou říkanku zpaměti)

Hody, hody doprovody.

Dejte vejce malovaný.

Nedáte - li malovaný,

Dejte aspoň bílý,

Slepička vám snese jiný.

Práce s prvním obrázkem (příloha č.1 níže)

 • Co vidíš na obrázku?
 • Kolik je na obrázku kluků?
 • Kolik mají na pomlázce stuh, jaké barvy?
 • Najdi kluka, který má modré tričko a modrou čepici, který má bílo zelené kárované tričko a který má pruhované tričko.
 • Jakou barvu vlasů kluci mají?
 • Pojmenuj jarní kytičky na obrázku i jejich barvu?
 • Kolik kraslic je v košíčku?
 • Kolik kraslic je vlevo od košíčku?

Panímámo zlatičká (nauč se krátkou říkanku)

Panímámo zlatičká, darujete nám vajíčka,

Nedáte - li vajíčka, uteče vám slepička. Do horního rybníčka.

A z rybníčka do louže, kdo jí odtud pomůže?

Práce s druhým obrázkem (příloha č.2 níže)

 • Co vidíš na obrázku?
 • Koho je více (holek nebo kluků)?
 • Kolik skřivánků vidíte na obloze?
 • Kolik nese holka vajíček?
 • Kolik vajíček je na větvičkách ve džbánku (porovnej, kterých je více)?
 • Na kolika vajíčkách sedí slepice?
 • Pojmenuj barvy na obrázku.

Básnička s pohybem (společně si zacvičte)

Kuřátko má malé nožky,                                              děti se drží za ramena a dělají křidélka

po dvorku si cupitá.                                                    cupitají na místě

Za ním slípka hop, hop, hop,                                      skáčou na místě snožmo

a pak kohout skok, skok, skok.                                  skáčou do prostoru

Ozdobte si kraslice (vyberte si způsob, který se vám bude s dětmi dobře dělat)

 • vajíčko natřete tmavou barvou, po zaschnutí barvy polepíte nabarvené vejce kousky skořápek
 • vajíčko potřete lepidlem a obalíte v krupici, po zaschnutí můžete krupici pomalovat vodovými barvami
 • vajíčko potřete lepidlem a obalíte v kávě
 • vajíčko polepíte tvary z razničky
 • vajíčko pomalujete fixy
 • vajíčko obarvíte ve vařící vodě se slupkami cibule nebo řepy
 • vajíčko ozdobte nahřátými voskovými pastely (nad svíčkou nahřívejte "voskovku" a můžete zdobit kraslici)
 • vyrobte si vajíčko (dle přílohy č.3)

Schovávaná s vajíčky (příloha č.4)

Děti si vystřihnou různě velká vajíčka. Můžou si je vybarvit. Rodiče pak vajíčka schovají na zahradě. Až děti všechna vajíčka najdou, spočítají je a seřadí podle velikosti.

Velikonoční tajenka (příloha č.5)

Děti ve spolupráci s rodiči vyplní tajenku (děti říkají slova na obrázku a rodiče píší do křížovky). V každém slově v křížovce urči první hlásku. Vytleskej slova z obrázků a urči počet slabik (kolikrát tleskneš?).

Kdopak snáší vajíčka? - pracovní list(příloha č. 6)  V příloze pracujte podle návodu.

VELIKONOCE (od 22.3.do 26.3.)

Tematické nápady a aktivity:

Velikonoce jsou tradiční svátky jara, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku, všechno kvete a rodí se nový život. České Velikonoce charakterizuje živá tradice - velikonoční pomlázka. Je to obyčej, kdy chlapci obcházejí domy s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou stuhami, tzv. tatarem. Pomlázka je symbol předávání síly, zdraví a svěžesti. Šlehány jsou dívky, aby byly zdravé, veselé a pilné. Jako odměnu dostanou od děvčat malovaná vajíčka jako symbol nového života.

Bohužel v této době tradiční obcházení děvčat není možné, proto si tyto krásné jarní svátky užijte v rodinném kruhu. Vyzdobte si svůj domov nebo i zahradu.

Velikonoce (práce s pohádkou)

V jednom kurníku vzácná slepička seděla. Jen barevná vajíčka ta slepička snášela. V pondělí dávala modrá, ve středu zelená, v pátek krásná červená. Hospodář si drbe brady, za chvíli už ví si rady. Chtěl se na trh rychle vydat, všechna vejce draze prodat. Na trhu pán pyšně stojí, slípka v kleci, ta se bojí. Každý však chce vejce od ní, pánův měšec už se plní. Pán penízky v dlaních válí, těší se z nich jako malý. Jenže - v kleci sedět celý den, snášet vejce, nesmět ven.... To je vážně věc moc zlá. A tak těžká chvíle na slepičku dolehla. Jako v chvílích starostí, když nám barva z tváře mizí, zmizela i z vajíček, vypadají jako cizí. Celá bílá - jako jiné. Co jen poví hospodář? Co se asi stane? Hospodář, ten dostal zlost. "Bílých vajec máme dost!" Slepička ví, co je třeba. A vydá se na cestu, nový domov jde si hledat. Nebylo to cesta dlouhá za vlídnými hospodáři, slepička je brzy našla a už se jí dobře daří. A když přišel klidný čas, objeví se barvy zas. Však si lidé povídají že ta vzácná slepička zase začala snášet ta barevná vajíčka. A ten, kdo je nestihl získat, vzal si štětec, barvy. A aby si nemohl stýskat, sám si vejce barví.

Otázky pro děti: O kom byla pohádka? Čím byla slepička zvláštní? Co s ní hospodář udělal? Líbilo se to slepičce? A co se potom stalo, když byla slepička moc smutná? Líbilo se to hospodáři? Kam šla slepička, když ji hospodář vyhnal? Tam už se slepičce líbilo? Barvíte také na Velikonoce vajíčka? Jak je zdobíte?

Básnička s kreslením

Hluboká mistička, a v ní samá vajíčka.

Kdopak je snesl? No přece slepička.

Hádanka

Mám vajíčko bílé,

od slepičky milé.

A to bílé vajíčko,

nazdobím já maličko.

Líbí se mi velice,

tahle krásná... (kraslice)

Prstové cvičení (spojením palců vytvoříme obraz ptáka, ostatní prsty mávají jako křídla)

Křídly mávám jako pták,

vyletím až do oblak.

Slepička a zrníčka - Grafomotorika (viz příloha níže)

(před každou práci s tužkou je třeba uvolnit ruce, prsty, ramena i celé tělo viz odkaz)

https://www.youtube.com/watch?v=6zFjagoRhkc

Děti k namalované slepici dokreslují tečky se slovy:

Zob, zob, zrníčka zobe, zobe slepička.

Vlasatá hlavička

Připravte si: plastová kelímek, hlínu, obilí či řeřichu, barevné papíry, lepidlo, nůžky, pastelky, fixy

Plastový kelímek naplníte hlínou. Do hlíny zasejete obilí či řeřichu. Na kelímek nalepíte či namalujete oči, pusu a nos, a tak vytvoříte obličej. Totéž můžete vyrobit z poloviny skořápky vajíčka. Pravidelně s dětmi společně zalévejte. Děti se tak naučí pečovat o rostliny. Do takto vyrobené hlavičky můžete ještě vyrobit zápich na špejli - vajíčko, kohoutka, kuřátko apod.

Jiná varianta je taková, že do staré punčochy nasypete hlínu a do ní vložte obilí. Punčochu zavážete a různě dozdobte, takže nám vznikne např. hlava zajíčka, kuřátka, holčičky, dědečka....

Vyplétaná kraslice (provlékání vlny)

Připravte si: šablonu kraslice (viz níže), dírkovač, vlnu nebo stuhu, pastelky a barvy (vodové) na dozdobení

Z tvrdšího papíru si vystřihněte větší vajíčko. Celou kraslici si děti vybarví podle své fantazie.

Po obvodu vajíčka dírkovačem prorazte otvory. Děti pak budou vyplétat okraj kraslice stuhou, bavlnkou, nebo vlnou a na konci spojí mašličkou.

Vybarvi podle čísel (pracovní list níže)

Pomozte dětem znázornit, kolik znamená dané číslo. Doporučujeme udělat si s dětmi nad číslo počet teček daného čísla.

Zopakujte si doma správný postup při mytí rukou

https://www.youtube.com/watch?v=W7OO-7Uep4Y

Běžel tudy zajíček - Písnička s pohybem (společně si zazpívejte a zatančete)
JAK MLUVÍ ZVÍŘÁTKA ( od 15. 3. do 19. 3.)

Tematické nápady a aktivity:

Na jaře rostou první jarní květiny, to už všichni víme, ale také se rodí mláďátka zvířat. V tomto týdnu se seznamte s pohádkou o domácích zvířátkách a odpovězte na při připravené otázky. Většina z vás má doma nějakého to zvíře, třeba jen mazlíčka, nebo i k užitku. Popovídejte si s dětmi o nich, zapojte děti do péče o ně. Takové krmení, úklid klícek, výběhu, nebo venčení pejska je určitě zábava.

Jak mluví zvířátka (práce s pohádkou)

To, co já vám dneska povím, bude krátká pohádka a my se v ní naučíme, jakpak mluví zvířátka. Byl vám jednou jeden statek, plný rodin od zvířátek. Byli tu pejskové, kočky, slepice, ovce, krávy, dokonce i prasátka, a teď když to všechno víte, začne naše pohádka.

Pejsek Bobík u boudy stál, štěňátka svá k sobě vzal. A jak na ně zavolal? No přece ... (zaštěkal). Kousek opodál Micka na sluníčku spala a pak, když se probudila, na koťátka zavolala. A jak na ně zavolala? No přece ...(zamňoukala). V chlívku zase prasátko pořád by se cpalo, když na chvíli přestalo, na selátka volalo. A jak na ně volalo? Přece pěkně ... (zachrochtalo). Ovečka za humny travičku spásala, a když se dost napásla, na jehňátka volala. Jenže byla daleko, a tak trochu ječela. A jak? Přece ...(bečela). Zrovinka okolo slepice běžela, najednou se zastaví, svoje děti vidí stěží. Jen plakat je slyšela. A jak na ni její děti volaly? No přece ... (kdákaly - kvokaly), Ještě v maštali kráva stála. A telátko v koutě? Teprv stát se učí. A co přitom povídá? Inu, prostě ... (bučí).

Otázky pro děti: Jak se které zvíře projevuje? Vyjmenuj všechny druhy zvířat z pohádky. Dokážeš je spočítat? Jak se jmenoval pejsek? Zkuste napodobit všechny zvuky zvířat.

Jazykové hříčky (správná výslovnost hlásek), (pokud je vaše dítě v péči klinického logopeda, nezapomeňte trénovat jeho individuální péči)

Nazlobená husa syčí - SSSSSSSSS.

Včela bzučí - BZZZZZZZ.

Čmelák bzučí - BŽŽŽŽŽŽ.

Na kočku voláme - ČIČIČI.

Grafomotorika (před každou práci s tužkou je třeba uvolnit ruce, prsty, ramena i celé tělo, viz odkaz https://www.youtube.com/watch?v=6zFjagoRhkc )

Na velký arch si děti nakreslí klubíčka pro kočičku. Kreslení doprovází říkankou. Až bude mít několik klubíček (třeba různých barev), dokreslí si i kočičky.

Koulím, koulím klubíčko, pojď si pro něj, kočičko.

Básnička s kreslením (rozvíjení vizuomotorické koordinace ve spojení s řečí)

Udělám si kapičku, na ni malou hlavičku.

Pod kapičkou hrabičky, malé hbité nožičky.

Na hlavičku očko dám, také zobák udělám.

A pak je tu za krátko, malé žluté kuřátko.

Skákal pes ve zvířecí řeči (jistě všichni znáte tuto písničku, zkuste si ji s dětmi zazpívat jako psi, kočky, hadi, kachny, včely)

"Skákal pes" děti zpívají jako psi - haf haf haf, jako kočky - mňau, mňau, mňau, jako hadi - SSSS, jako kachny - ga ga ga, jako včely - bzbzbz, ...

Všechno lítá, co peří má (hra na pozornost)

Říkejte dětem různá slova. Pokud uslyší slovo, které označuje něco, co létá, např. pták, letadlo, sova apod., předvedou to. Pokud řeknete např. skříň, auto a atd. zůstanou děti sedět.

Hádanka (pochopit jednoduchou hádanku)

Mlíčko dávám, nejsem kráva, k snídani mi chutná tráva.

Rohy mám a nejsem čert, tohle není žádný žert.

Přesto, že jsem ještě mladá, zdobí mě už bílá brada.

Když jsem já sloužil (jistě si rádi společně zazpíváte 😊)

Vložte odkaz do prohlížeče, najdete zde tex písničky a taky video. Můžete si vybrat ze dvou stylů.

https://pisnicky-pro-deti.eu/kdyz-ja-slouzil/

https://www.youtube.com/watch?v=Kpaf7HwiTkY

Pracovní list Na statku (vytiskněte dětem, nebo alespoň si ukažte na monitoru)

Jednotlivé týdny jsou zasílány rodičům předškoláků na email. Jsme rády za jakoukoliv zpětnou vazbu.              Děkujeme 

PRVNÍ SNĚŽENKA (týden od 8. 3. do 12. 3.2021)

Ještě občas spadne nějaká ta vločka, ale sluníčko už vytahuje všechny jarní květy. Nejen sněženky a bledule, ale i sedmikrásky se ranními mrazíky nedají zastrašit. Zkusme dětem vysvětlit, že jsou kytičky moc krásné, ale hlavně důležité pro první včelky, aby si po dlouhé zimě mohly nasbírat potravu. A proto je NETRHÁME 😊Všichni máme chytré telefony, zkuste si je s dětmi nafotit a udělat takovou vlastí sbírku. Doma pak v teple si je můžete dokonale prohlédnout.

Sněženka (krátká básnička zpaměti)

Táta včera na veku, našel první sněženku.

Vedle petrklíč, zima už je pryč.

Seznámení s květinami (hra na hádanky)

Připravte si obrázky jarních květin (viz níže), nebo i vaše nafocené a společně hádejte,  pojmenujte.

Která květina je bílá jako sníh a vykukuje první na jaře a po sněhu má jméno?

O které květině se říká, že královna květin?

Která květina je žlutá a na konci jména má lišku?

Která květina odemyká jaro?

Která květina má jméno po předmětu, který cinká?

Která květina má sedm krás?


Časové vztahy (časoprostorová orientace, rozlišovat roční období a jeho znaky)

Co se děje na jaře? Přece rostou kytičky a létají včeličky.

A co v létě? V létě je přece teplo velice, koupeme se v rybníce.

A co na podzim? Na podzim nám slunce ukazuje záda, spousta listí ze stromů proto na zem padá.

V zimě vládne mráz a sníh, jezdím z kopce na saních.

Spoj čarou stejné dvojice

Pokud máte možnost vytiskněte dětem pracovní list. Spojí čarou jednotlivé dvojice a můžou si jednotlivé květiny vybarvit. Ale úplně postačí, když si je ukážete prstem na monitoru.


PRVNÍ SNĚŽENKA  (týden od 1. 3. do 5. 3. 2021)

Tematické nápady a aktivity:

Je první březnový týden a v naší obci roztály už všechny zbytky sněhu. Rozhlédněte se s dětmi na procházce, jestli někde už neuvidíte první jarní květiny. Zkuste si je prohlédnout, popsat a pojmenovat. Doma si je pak děti mohou nakreslit.

Pohádka o sněžence

Sluníčko už pěkně hřeje, lechtá snížek a ten taje. Sluneční paprsek odkrývá travičku. A co nevidí? Malinkatou, bílou hlavičku. "Hola, hola, vstávej panenko. Jaká jsi bílá! Jako sníh. Budu ti říkat sněženko." Sněženka se protáhla, na sluníčko zamrkala, lístečky si urovnala. Ale jak tak lístky rovná, na sluníčko spustí zrovna. "Nechci bílá býti. Chtěla bych mít spoustu barev, jako luční kvítí." Sluníčko se trochu diví, ale proč ne, říká si. A zavolá na malíře, zda své štěstí nezkusí. Skřítek malíř štětce chystá, na palouček pospíchá. Všechny barvy z celé louky na paletu namíchá. Od každé pak malý puntík sněženka má na květu. Celý les jen marně zírá na tu malou popletu. Sněženka se pyšně těší, že má barev nejvíce, strakatá je přitom jak rozmytá kraslice. Do lesa se vypravila zrovna třída dětí, rozprchly se po mýtině, je jich jako smetí. Chtějí najít sněženku, první jarní květ. Naše kytička se těší. Volá na ně: Já jsem tady!" Jak ji ale můžou nevidět? Děti smutně odcházejí. I na kytičku padl smutek. Co že si mě nevšimly? Jak to že mě neviděly? Sněženka si láme hlavu a nechápe záhadu. ,,Tolik krásných barev mám, jak pro celou zahradu!" Navečer se snesla rosa, po ní přišel déšť. Sněženka se vykoupala, všechny barvy voda vzala. A kytička byla ráda. Bez těch cizích barev snad zas ji budou poznávat.

Otázky pro děti: Co si přála sněženka? Splnilo se jí to? Když pak děti měly najít sněženku, našly ji? A proč ji nenašly? Byla pak smutná, když jí déšť smyl všechny barvičky ze sukénky?

Básnička s kreslením

Nejdřív hůlka vyrostla, kdo má oči ať se dívá.

Vždyť na jejím horním konci čepička se kývá!

A z čepičky - tři slzičky, hůlka patří do travičky.

A máme tu za chvilku, první jarní květinku.

Prstové cvičení - procvičování prstů a části ruky, otvírání a zavírání spojených dlaní (imitujeme rozvíjení poupátka)

Když sluníčko pěkně svítí, rozvíjí se všechno kvítí.

I nejmenší poupátko rozvije se za krátko.

Hra - Jaro našlo kytičku (obměna hry Čáp ztratil čepičku, najít předměty dané barvy, poznávání barev v prostoru)

"Jaro našlo kytičku, měla barvu, barvičku ..." (červenou, modrou, zelenou, žlutou, ...)

Jak rostou květiny - pokus, jak rostou rostliny, péče o ně (doporučujeme řeřichu, klíčí a roste velmi rychle)

Děti nasypou semínka na tácek s vatou. Starají se o vlhčení těchto semínek a pozorují, jak semínka začínají klíčit. Až bude řeřicha dost vysoká, můžeme ji nastříhat na chleba s máslem a udělat si malou vitamínovou ochutnávku.

Čerpáno z Jaro, léto, podzim, zima ve školce je pořád prima, Kateřina Konvalinková

Různé náměty na odkazy:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zapis_je_tu/Zapis_je_tu.mc&pageord=1

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3dI7kicGP_A&feature=share

https://www.casprodeti.cz/

https://www.sikovny-cvrcek.cz/.

https://www.hranostaj.cz/.

https://www.senteacher.org/.

https://mrprintables.com/.

https://www.education.com/.

https://www.eschovka.cz/.

https://www.hraveuceni.cz/.

https://www.tonda-obal.cz/.

https://napadydoskolky.blogspot.com/.

https://krokotak.com.

https://www.kaminet.cz/napravy/vnimani/index.php.

https://www.pexeso.net/deti

Nápadník pro rodiče