MATEŘSKÁ ŠKOLA TÍSEK

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU  2020/2021  

Organizační pokyny provozu MŠ Tísek a jeho podmínkách od 1. 9. 2020                  v souladu s manuálem MŠMT

  • Od 1. 9. 2020 budou v provozu obě třídy MŠ.
  • Provozní doba 6:30 - 15:50, viz Školní řád.
  • Dítě přivádí osoba, která je vpuštěna do šatny MŠ po zazvonění a ohlášení. Současně mohou být v šatně max. 3 osoby jako doprovod dítěte. Po převlečení dítěte zazvoní na paní učitelku, která si v šatně dítě přebere. Situace bude aktuálně vyhodnocována dle epidemiologické situace a nařízení MŠMT a KHS.
  • Dítě vyzvedává osoba, která v době 11:45 - 12:00 a 14:30 - 15:50 po zazvonění vyčká příchodu paní učitelky, která jí již převlečené dítě předá. V těchto dobách se zvoní jen u prvních dveří, třídy Sluníček.
  • Při převzetí dítěte do MŠ je zjišťováno dotazem, zda dítě netrpí jakýmikoliv příznaky infekčního onemocnění, včetně rýmy a kašle. Pokud tyto příznaky dítě bude vykazovat, nebude do MŠ vpuštěno (dle nařízení MŠMT a KHS).
  • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzení pediatra nebo specialisty, že netrpí infekční nemocí.
  • Dítě je každý den vybaveno 1 čistou, vypranou a podepsanou rouškou a sáčkem na její odložení.
  • Vybavení dítěte pro pobyt v MŠ - přezůvky s pevnou patou, 1 převlečení na pobyt uvnitř MŠ a 1 převlečení na pobyt venku, dle potřeby náhradní oblečení, pyžamo, vše označené jménem v batůžku, pytlíku, či igelitové tašce. Předměty, které do MŠ nepatří nechte, prosím, doma.

Opatření je vydáno v návaznosti na Metodický pokyn "Manuál" a z něj vyplývající nařízení MŠMT.

V Tísku dne 25. 8. 2020                                                                             Mgr. Lenka Veličková, ředitelka