Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci

Ředitelka školy:  Mgr. Lenka Veličková

Výchovný poradce: Mgr. Lenka Veličková

Školní metodik prevence:  Mgr. Hana Rosenbergerová

Koordinátor ŠVP: Mgr. Hana Rosenbergerová

Třídní učitelka 1. třídy (1. + 3. ročník):  Mgr. Pavlína Kotrbatá

Třídní učitelka 2. třídy (4.ročník):  Mgr. Lenka Veličková

Třídní učitelka 3. třídy (2. + 5. ročník):  Mgr. Hana Rosenbergerová

Netřídní učitelé: Mgr. Kateřina Valentová

Vychovatelka ŠD: Petra Molatová


Nepedagogičtí (správní) zaměstanci:

Školnice: Alena Seidlerová