Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnaci

Ředitelka školy:  Mgr. Lenka Veličková

Výchovný poradce: Mgr. Lenka Veličková

Školní metodik prevence:  Mgr. Hana Rosenbergerová

Koordinátor ŠVP: Mgr. Hana Rosenbergerová

Třídní učitelka 1. třídy (1. + 3. ročník):  Mgr. Ivana Kysilková

Třídní učitelka 2. třídy (2. ročník):  Mgr. Lenka Veličková

Třídní učitelka 3. třídy (4. + 5. ročník):  Mgr. Hana Rosenbergerová

Netřídní učitelé: Mgr. Kateřina Valentová

Vychovatelka ŠD: Nikol Niklová

Asistent pedagoga: Nikol Niklová

Nepedagogičtí (správní) zaměstanci:

Školnice: Alena Seidlerová