Soutěž Prostřeno

V měsíci březnu se děti převlékly za kuchaře a kuchařky a ukázaly nám svou soutěživou stránku ohledně vaření a přípravy slavnostního stolu a to v soutěži PROSTŘENO, která se odehrála ve školní družině. Děti byly rozděleny do třech skupin a aby vše probíhalo spravedlivě, rozdělení bylo formou losování a poté přiřazení do skupin 1 - 3. V těchto skupinkách děti ukázaly svoji představivost, kuchařské umění, ale také soudržnost a spolupráci v týmech. To se také ukázalo v konečném bodování. Děti si navzájem přiřadily podle svého uvážení body od 1 - 10. Děti byly moc šikovné...připravily si svůj skupinkový jídelníček, ingredience i své recepty a se soutěživostí se pustily do díla. Vše samozřejmě společně ochutnaly a skvěle si naplnily bříška. Také nesměla chybět zábava, která všechny pobavila. Ovšem, jak už to bývá, mohla zvítězit pouze jedna skupinka. Prvnímu místu gratulujeme a ostatním dětem děkujeme za účast. Rovněž děkujeme rodičům za vzornou přípravu při chystání ingrediencí pro tuto soutěž.