Organizační pokyny k obnovení provozu ZŠ Tísek a jeho podmínkách od 25. 5. 2020 do 30. 6.2020 v souladu s manuálem MŠMT - POZORNĚ PROČTĚTE!!! 

05.05.2020

Vážení rodiče, prostudujte si, prosím, informace, které jsou ke stažení na hlavní stránce a týkají se organizace a podmínkách vzdělávání od 25. 5. 2020. Do 13. 5. následně informujte své třídní učitelky, zda Vaše dítě do školy nastoupí.

Mgr. Lenka Veličková, ředitelka