Aktuality

14. 06.
ŠKOLNÍ VÝLET MŠ NA ZÁMEK KUNÍN

ŠKOLNÍ VÝLET MŠ NA ZÁMEK KUNÍN

Ve čtvrtek 20. 6. 2024 pojedeme s dětmi na výlet na zámek Kunín. Program pro děti na zámku máme v dopoledních hodinách (odjíždíme až po svačince), přivádění dětí do školky bude běžné, ale vyzvedávání bude možné, až ve 14.30 hod.
03. 06.
Oslava MDD ve škole

Oslava MDD ve škole

Jak oslavit s dětmi Mezinárodní den dětí jsme tento rok pojali netradičně, a to dlouho plánovanou výchovně vzdělávací akcí.
30. 05.
Matematika zábavně

Matematika zábavně

Ve čtvrtek 30.5. se tříčlenné družstvo páťáků vydalo poměřit své síly na matematickou soutěž v logických úlohách, kvízech a hádankách, kterou pořádala ZŠ Komenského v Bílovci.

Základní škola a Mateřská škola Tísek, příspěvková organizace

Vážení rodiče,
vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Tísek, příspěvkové organizace, okres Nový Jičín. Jsem velmi ráda, že jste navštívili tyto stránky a mohli se tak podrobněji seznámit s naší školou a jejím prostředím. Doufám, že zde naleznete řadu potřebných informací o vzdělávání v naší instituci, že se zde dozvíte ledacos o jejích učitelích, zaměstnancích a žácích, kteří škole vdechují život.
Naše škola poskytuje vzdělávání žákům dle inovovaného Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání "Veselá škola".

Škola a školka

V současné době má ZŠ a MŠ 96 dětí.

Moderní technologie

Škola se profiluje jako moderní vzdělávací instituce vybavená potřebnou výpočetní technikou s přístupem k internetu. Všechny tři kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a dataprojektory.

Zájmová činnost

Nedílnou součástí naší školy je také zájmová činnost. V současné době můžeme nabídnout kroužek rukodělný, myslivecký a klub logiky a deskových her.

Školní zahrada

K dalšímu smysluplnému využití volného času dětí slouží školní zahrada vybavená houpačkami, hrazdami, šplhadly a průlezkami, venkovním pingpongovým stolem.

Bezpečná škola

Ve škole se snažíme vytvářet bezkonfliktní prostředí budované na pozitivních vztazích mezi žáky a učiteli, tj. na vzájemném respektování obou stran a na základě partnerských vztahů mezi učitelem a žákem, mezi učitelem a rodiči.

Kulturní a společenská instituce

Škola je a musí být i nadále centrem kulturního a společenského dění v obci, musí se vyvíjet a zdokonalovat, musí umět oslovit děti i rodiče, otevřít se jim a nabídnout podstatně víc, než pouhé vzdělávání. A o to všechno se my, zaměstnanci školy, skutečně snažíme.

Školu vnímáme jako živý organismus a nedílnou součást obce, kterou je nutno zachovat i do let příštích.

Mgr. Lenka Veličková, ředitelka školy

Projekty školy