Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy v Tísku

Vážení rodiče,

vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Tísek, příspěvkové organizace, okres Nový Jičín. Jsem velmi ráda, že jste navštívili tyto stránky a mohli se tak podrobněji seznámit s naší školou a jejím prostředím. Doufám, že zde naleznete řadu potřebných informací o vzdělávání v naší instituci, že se zde dozvíte ledacos
o jejích učitelích, zaměstnancích a žácích, kteří škole vdechují život.

Naše škola poskytuje vzdělávání žákům dle inovovaného Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání "Veselá škola".

V současné době se pohybuje počet dětí naší školy a školky v rozmezí 80 - 90 dětí.
Škola se profiluje jako moderní vzdělávací instituce vybavená potřebnou výpočetní technikou s přístupem k internetu. Všechny tři kmenové třídy jsou vybaveny moderní výukovou technologií - interaktivními tabulemi a dataprojektory. 


Nedílnou součástí naší školy je také zájmová činnost. V současné době můžeme nabídnout nepovinný předmět náboženství, dále kroužek rukodělný, myslivecký, sportovně-pohybový a klub logiky a deskových her.


 
K dalšímu smysluplnému využití volného času dětí slouží školní zahrada vybavená houpačkami, hrazdami, šplhadly a průlezkami, venkovním pingpongovým stolem.
V letním období také překážkovými prvky, které využívají především místní hasiči 
k nácviku a výcviku dětí, které se pravidelně umisťují na čelních příčkách hasičských soutěží v okrese i kraji.

Ve škole se snažíme vytvářet bezkonfliktní prostředí budované na pozitivních vztazích mezi žáky a učiteli, tj. na vzájemném respektování obou zainteresovaných stran a na základě partnerských vztahů mezi učitelem a žákem, mezi učitelem a rodičovskou veřejností.

Školu vnímáme jako živý organismus a nedílnou součást obce, kterou je nutno zachovat i do let příštích. Škola je a musí být i nadále centrem kulturního a společenského dění v obci, musí se vyvíjet a zdokonalovat, musí umět oslovit děti 
i rodiče, otevřít se jim a nabídnout podstatně víc, než pouhé vzdělávání. A o to všechno se my, zaměstnanci školy, skutečně snažíme.

                                                                               Mgr. Lenka Veličková, ředitelka školy

Kontakty


ZŠ a MŠ Tísek, příspěvková organizace

IČO: 75026775

https://zsamstisek.cz

datová schránka: tsjmig5

Tísek 58

743 01 Tísek


ZŠ Tísek    556 427 536

MŠ Tísek   733 523 557

ŠJ Tísek     604 744 221

ŠD Tísek    556 427 536


Ředitelka ZŠ: 

Mgr. Lenka Veličková

zs.tisek@email.cz

Vedoucí učitelka MŠ: 

Ing. Eva Richterová

skolka.tisek@seznam.cz

Pověřenec GDPR:

Mgr. Ivana Tilkeridu 

 tilkeridu.dpo@2kconsulting.cz 

+420 585 155 100