Aktuality

27. 11.
MLÝNSKÉ KOLO MLYNÁŘE JERONÝMA

MLÝNSKÉ KOLO MLYNÁŘE JERONÝMA

Ve středu 22.11. navštívily starší děti ze třídy Sluníček muzeum v Bílovci a zúčastnily se vzdělávací lekce Mlýnské kole mlynáře Jeronýma.
22. 11.

STÁVKA

Vážení rodiče, jistě jste zaznamenali z médií vyhlášení výstražné jednodenní stávky pracovníků škol a školských zařízení. Hlavními důvody jsou pro nás chystané změny v celkové koncepci školství. Změny, které se dotknou Vás všech a Vašich dětí a jdou přes všechny druhy škol od mateřských, základních, středních a ostatních vzdělávacích institucí, a dotknou se nejen učitelů, ale hlavně nepedagogických pracovníků.
13. 11.
Pečení ve školní družině

Pečení ve školní družině

Dne 13.11. jsme si ve školní družině zpříjemnili odpoledne pečením Svatomartinských rohlíčků. Děti byly velmi šikovné, pracovaly s nadšením a hned po upečení si pochutnaly na svých výtvorech.

Základní škola a Mateřská škola Tísek, příspěvková organizace

Vážení rodiče,
vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Tísek, příspěvkové organizace, okres Nový Jičín. Jsem velmi ráda, že jste navštívili tyto stránky a mohli se tak podrobněji seznámit s naší školou a jejím prostředím. Doufám, že zde naleznete řadu potřebných informací o vzdělávání v naší instituci, že se zde dozvíte ledacos o jejích učitelích, zaměstnancích a žácích, kteří škole vdechují život.
Naše škola poskytuje vzdělávání žákům dle inovovaného Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání "Veselá škola".

Škola a školka

V současné době má ZŠ a MŠ 96 dětí.

Moderní technologie

Škola se profiluje jako moderní vzdělávací instituce vybavená potřebnou výpočetní technikou s přístupem k internetu. Všechny tři kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a dataprojektory.

Zájmová činnost

Nedílnou součástí naší školy je také zájmová činnost. V současné době můžeme nabídnout kroužek rukodělný, myslivecký a klub logiky a deskových her.

Školní zahrada

K dalšímu smysluplnému využití volného času dětí slouží školní zahrada vybavená houpačkami, hrazdami, šplhadly a průlezkami, venkovním pingpongovým stolem.

Bezpečná škola

Ve škole se snažíme vytvářet bezkonfliktní prostředí budované na pozitivních vztazích mezi žáky a učiteli, tj. na vzájemném respektování obou stran a na základě partnerských vztahů mezi učitelem a žákem, mezi učitelem a rodiči.

Kulturní a společenská instituce

Škola je a musí být i nadále centrem kulturního a společenského dění v obci, musí se vyvíjet a zdokonalovat, musí umět oslovit děti i rodiče, otevřít se jim a nabídnout podstatně víc, než pouhé vzdělávání. A o to všechno se my, zaměstnanci školy, skutečně snažíme.

Školu vnímáme jako živý organismus a nedílnou součást obce, kterou je nutno zachovat i do let příštích.

Mgr. Lenka Veličková, ředitelka školy

Projekty školy