Tonda - obal

27.09.2018

Ve čtvrtek 27. září k nám přijel lektor z programu Recyklohraní pod názvem Tonda - obal. Proběhly celkem dvě besedy, které byly v rámci programu pro ZŠ zdarma, nejprve pro žáky 4. a 5. ročníku, následně druhá, pro žáky 1. - 3. ročníku. Obě měly  objasnit, proč je důležité třídění odpadů, jak se s odpady dále nakládá, seznámili se také s pojmy recyklace a třídící odpadní linky. Byly jim promítnuty krátké filmy, kde viděli linky na třídění odpadu, skládky odpadů a také produkty, které se z recyklovaných odpadů vyrábí. Nakonec si mohli také sami zkusit odpad třídit, což nebylo pro všechny jednoduché. Že tříděním odpadů chráníme přírodu, pochopily všechny děti. Na škole už odpad třídí, alespoň papír a plasty od svačinek.