Třída Sluníček je třída starších dětí, věkového složení od 4 do 7 let. V tomto školním roce v počtu 24 dětí.

Třídní učitelky Martina Petrovská a Eliška Žemlová.

Sluníčko