Omlouvání dětí MŠ se řídí školním řádem MŠ Tísek. Platí, že rodiče omlouvají děti telefonicky, SMS, ústně nebo emailem učitelkám MŠ. Děti povinné předškolní docházce „předškoláci“ musí rodič/zákonný zástupce omluvit písemně do omluvného listu u paní učitelky ve třídě.
Tel. číslo 733 523 557  
Email:
skolka@zsamstisek.cz

Stravné se odhlašuje a přihlašuje vždy předem, nejpozději však předchozí den do 14.00 hod., a to osobně, telefonicky nebo sms.
Tel. číslo 604 744 221