Pedagogičtí zaměstnanci

Ředitelka školy:   Mgr. Lenka Veličková   lenka.velickova@zsamstisek.cz
Výchovný poradce:   Mgr. Lenka Veličková   lenka.velickova@zsamstisek.cz
Školní metodik prevence:   Mgr. Hana Rosenbergerová   hana.rosenbergerova@zsamstisek.cz
Koordinátor ŠVP:   Mgr. Hana Rosenbergerová   hana.rosenbergerova@zsamstisek.cz
Třídní učitelka 1. třídy (1. + 3. ročník):   Mgr. Pavlína Kotrbatá   pavlina.kotrbata@zsamstisek.cz
Třídní učitelka 2. třídy (4.ročník):   Mgr. Lenka Veličková   lenka.velickova@zsamstisek.cz
Třídní učitelka 3. třídy (2. + 5. ročník):   Mgr. Hana Rosenbergerová   hana.rosenbergerova@zsamstisek.cz
Netřídní učitelé:   Mgr. Kateřina Valentová   katerina.valentova@zsamstisek.cz
Vychovatelka ŠD:   Petra Molatová   petra.molatova@zsamstisek.cz

Nepedagogičtí (správní) zaměstanci

Školnice:   Alena Seidlerová