6.00 – 7.55 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí 
8.00 – 8.45 ranní cvičení, ranní kruh, hygiena, svačina 
8.45 – 9.30 didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinách či individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry, didaktické hry, pracovní a výtvarné činnosti, hudební a dramatické činnosti, námětové hry) 
9.30 – 11.30 pobyt venku, poznávací, pohybové činnosti, pozorování, praktické činnosti, zájmové činnosti 
11.30 – 12.15 hygiena, oběd, hygiena, převlíkání, polední vyzvedávání dětí 
12.15 – 14.00 odpočinek, relaxační činnosti – poslech pohádek, relaxační hudby 
14.00 – 14.30 hygiena, převlíkání, pomoc při úklidu lůžkovin a pyžam, svačina 
14.30 – 15.50 odpolední zájmové činnosti dětí (volné hry dle zájmu dětí, pokračování některých didakticky cílených činností)