Historie Základní školy a Mateřské školy v Tísku

Vyučovat se v Tísku začalo již v roce 1862. Vyučovalo se pouze dvakrát týdně po chalupách, školní budova byla postavena až v roce 1869. Na počátku 20. století byla škola přestavěna a rozšířena.

V průběhu let byla školou trojtřídní i dvojtřídní, vždy v závislosti na počtu dětí v obci. Poslední nákladná rekonstrukce proběhla v roce 2013, byla vyměněna okna a škola dostala nový kabát - fasádu a střechu.

Velký počet dětí nám v současné době umožňuje provozovat 3 třídy školy s pěti postupnými ročníky, jsme tedy školou trojtřídní s 1. - 5. postupným ročníkem.

V roce 1975 byla slavnostně otevřena a uvedena do provozu budova Mateřské školy v Tísku. Jednopatrová budova poskytla zázemí jedné třídy v patře, v přízemí školní kuchyni, která vařila jak pro školu, tak pro školku. V přízemí byla rovněž situována jídelna pro děti ze ZŠ. Rekonstrukce v roce 2010 zajistila rozšíření kapacity školky na dvě oddělení a vybudování zázemí pro děti - šatny a sociální zařízení. Také MŠ září novou fasádou.

V současné době jsou tedy oba subjekty v dobrém technickém stavu, jejich poloha v obci umožňuje snadnou komunikaci a spolupráci, děti tak plynule přecházejí z jednoho zařízení do druhého.