Pedagogičtí zaměstnanci

Vedoucí učitelka:   Ing. Eva Richterová
Učitelka:   Martina Petrovská
Učitelka:   Terezie Satková
Učitelka:   Eliška Žemlová
Asistent pedagoga:   Kristýna Čigášová

Nepedagogičtí (správní) zaměstanci:

Vedoucí školní jídelny:   Ing. Petra Niklová
Hlavní kuchařka:   Bohdana Hrebíková
Kuchařka:   Karolina Balharová
Školnice:   Martina Vajdová
Uklízečka:   Lucie Votánková