Pedagogičtí zaměstnanci

Vedoucí učitelka:   Ing. Eva Richterová
Učitelka:   Martina Petrovská
Učitelka:   Marcela Lazecká
Učitelka:   Terezie Satková

Nepedagogičtí (správní) zaměstanci:

Vedoucí školní jídelny:   Mgr. Lenka Veličková
Hlavní kuchařka:   Bohdana Hrebíková
Kuchařka:   Karolina Balharová
Školnice:   Eva Tanečková
Uklízečka:   Martina Vajdová