Třída Motýlků je heterogenní, věkového složení dětí od 3 do 7 let, v tomto školním roce v počtu 24 dětí.

Třídní učitelky Marcela Lazecká a Terezie Satková.

Motýlek