Jen si děti všimněte, co je krásy na světě!

- Jan Čarek

Hlavními cíli naší mateřské školy je ve spolupráci s rodinou rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince. Podporujeme duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dětí, rozvíjíme jejich intelekt, city, kreativitu, sebevyjádření a povzbuzujeme jejich další rozvoj poznávání a učení. Vychováváme z dětí individuální osobnosti, které se na procesu výchovy a vzdělání aktivně podílejí. Pěstujeme u dětí smysl pro zdraví, krásu s pozitivním vztahem k sobě samému a k okolí.