Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás informovali, že tradiční SRPŠ v Tísku bylo od 1.1.2020 zapsáno do spolkového rejstříku jako spolek Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Tísek, z.s.

Tímto zápisem získáváme řadu výhod - např. možnost bezhotovostních plateb při organizaci akcí, uzavírání sponzorských smluv s firmami a dále stabilnější fungování na základě oslovení širšího okruhu rodičů.

Novinkou bude pořádání členské schůze na začátku školního roku spojené s volbou osob do výkonného výboru spolku a delegátů. Delegáti budou zastupovat jednotlivé ročníky ZŠ a rovněž budou zvoleni 2 delegáti z MŠ (za malé a velké oddělení). Díky těmto delegátům můžeme zprostředkovat efektivní komunikaci mezi rodiči a vedením SRPŠ a získávat nové náměty k aktivitám.

Členství v SRPŠ Tísek vzniká podepsáním přihlášky do spolku, která bude k dispozici v ZŠ a MŠ Tísek nebo ke stažení na internetových stránkách školy.

Prosíme proto rodiče o vyplnění přihlášky, kterou mohou odevzdat paní učitelkám ve škole a školce či přímo přechodnému vedení spolku viz. níže.

Nové SRPŠ bude pokračovat v dosavadních aktivitách konaných pro děti a rovněž se bude snažit přispět i dalšími nápady.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na: srps.tisek@gmail.com

Za výkonný výbor Spolku:

Jana Martinásková

Karolína Vašicová

Pavla Janošková


Číslo účtu: 123-1236260217/0100


Dokumenty SRPŠ