Od 6.00 do 7.55 – přivádění dětí do MŠ
(po domluvě lze přivést do 9. 30, např. z důvodu návštěvy lékaře nebo logopedie)

Od 6.00 do 6.30 jsou třídy spojeny v 2.třídě SLUNÍČEK.

Ve 12. 00 – polední vyzvedávání dětí

Od 14.30 do 15.50 – odpolední vyzvedávání dětí

Od 15.30 do 15.50 jsou třídy spojeny v 2.třídě SLUNÍČEK

Děti se předávají a vyzvedávají ve třídách paním učitelkám.

Vyzvednou dítě z MŠ může pouze osoba uvedena písemně v Evidenčním listě zákonným zástupcem.

Vycházka