Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápis do 1. ročníku se konal 27. 4. 2023 v době od 14.00 do 17.00 hodin.

Informace rodičům

 • Žádná kritéria pro přijímání do 1. ročníku nevydáváme, škola má dostatečnou kapacitu, a proto jsme schopni přijmout všechny žadatele.
 • Žádost o odklad školní docházky musí podat již u zápisu, rodiče by úvahu o dokladu měli včas konzultovat s třídními učitelkami v MŠ, které zasílají podklady o dítěti do pedagogicko-psychologické poradny. Aby mohl být odklad vyřízen již u zápisu, musí s sebou rodiče přinést doporučení z pedagogicko psychologiské poradny a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa, bez těchto dokladů nemůže být odklad proveden.
 • S sebou si rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Každý zákonný zástupce dítěte je povinen své dítě přihlásit k zápisu (dle § 36, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Desatero budoucího prvňáčka

 1. Musí znát své jméno, příjmení, jména rodičů, adresu a umí zazpívat písničku, říct krátkou básničku.
 2. Umí se sám rychle obléknout a převléknout, včetně zapínání knoflíků a zavázání tkaniček.
 3. Umí si po sobě uklidit knížky, pastelky, hračky tam, kam patří, uložit svoje věci do školní tašky.
 4. Dovede kreslit a vybarvovat tužkou, pastelkami, malovat barvami, umí vystřihnout obrázek nůžkami.
 5. Udrží pozornost a soustředí se na práci alespoň 15 minut.
 6. Musí respektovat učitele, poslouchat výklad a odpovídat na položené otázky.
 7. Zvládne rozeznávat základní barvy a geometrické tvary.
 8. Má základní hygienické návyky, jako je mytí rukou po použití toalety a před jídlem.
 9. Zvládne počítat do deseti a vyjmenovat dny v týdnu, měsíce a roční období.
 10. Určí pravou a levou stranu a orientuje se, co je vpředu, vzadu, nahoře, dole a rozumí opačným výrazům jako méně - více, nízký - vysoký, široký - úzký.