Základní škola a Mateřská škola Tísek, příspěvková organizace

Datum vzniku a zápisu 1. leden 2003
Spisová značka Pr 131/KSOS Krajský soud v Ostravě
Obchodní firma Základní škola a Mateřská škola Tísek, příspěvková organizace
Sídlo Tísek 58, 743 01 Tísek
Identifikační číslo 75026775
Právní forma Příspěvková organizace
Předmět činnosti hlavní účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen v § 33 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  hlavní účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v § 44 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení pro zájmové vzdělávání je vymezez v § 111 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  hlavní účel a předmět činnosti zařízení školního stravování je vymezen v § 119 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  organizace zajišťuje závodní stravování svých zaměstnanců za úplatu
   

Statutární orgán

Ředitel Mgr. Lenka Veličková
Bílovec
Den vzniku funkce: 1. únor 2017
Způsob jednání Jedná ve všech věcech příspěvkové organizace samostatně.
Zřizovatel Obec Tísek
IČO: 00298484
č.p. 62, 743 01 Tísek