Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům a podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte a radovat se z nich. Máte doma děti předškolního věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat "školními úkoly" (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

 • Věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte.
 • Podporujte děti v samostatnosti (oblékání, hygiena, uklidit si hračky, ustlat postel ...).
 • Zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o zvířata, o květiny, ...).
 • Dbejte na pravidelný režim.
 • Podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi (rituály před spaním, vítání, loučení, tradice, oslavy, výročí, ...).
 • Zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry "na něco", společenské hry, pexesa, ...).
 • S dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky.
 • Společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, stříhejte, hýbejte se, tancujte, kreativitě se meze nekladou.
 • Využijte získaný čas pro činnostmi s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity)
 • Povídejte si s dětmi o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje. Když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné, využijme jedinečné příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v této složité době.

 

Hodně zdraví a zdaru všem!

Ing. Eva Richterová, vedoucí učitelka MŠ Tísek


Náměty na hry a cvičení pro předškoláky

Níže předkládáme náměty na hry a cvičení pro předškoláky, které rozvíjejí smyslové vnímání, paměť, představivost a slouží k rozvoji myšlení a řeči a také matematických představ.
Hra dítěti zprostředkovává poznávání světa, skutečnosti, učí je spolupráci, podřizování pravidlům, respektování ostatních dětí i dospělých, přináší nejen radost z úspěchu, ale učí je i prohrávat, nést neúspěch. Do režimu dne by měl být pravidelně zařazován čas na společnou hru (rodiče - dítě), stačí denně 15 - 30 minut. Hry a cvičení předkládáme dítěti nenásilně. Při hraní volíme zpočátku méně náročné formy, pak přecházíme ke složitějšímu, které dále střídáme s méně náročnými - důvodem je předcházení únavě a soustředěnosti dítěte. 
Vyberte si některá cvičení či hry z nápadníku, která Vás a Vaše zaujala. Nesnažte se splnit všechno!!! Dělejte vše dle Vašich možností! Pokud budete chtít, můžete Vaše společné aktivity vyfotit a poslat fotku na skolka.tisek@seznam.cz. 

 

Různé náměty na odkazy

 • https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zapis_je_tu/Zapis_je_tu.mc&pageord=1
 • https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3dI7kicGP_A&feature=share
 • https://www.casprodeti.cz/
 • https://www.sikovny-cvrcek.cz/
 • https://www.hranostaj.cz/.
 • https://www.senteacher.org/.
 • https://mrprintables.com/.
 • https://www.education.com/.
 • https://www.eschovka.cz/.
 • https://www.hraveuceni.cz/.
 • https://www.tonda-obal.cz/.
 • https://napadydoskolky.blogspot.com/.
 • https://krokotak.com.
 • https://www.kaminet.cz/napravy/vnimani/index.php.
 • https://www.pexeso.net/deti