ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘIPRAVENOST

  31. 01. 2023

Vážení rodiče, přijměte pozvání na besedu s paní Mgr. Milenou Dvořákovou (speciální pedagožkou a školní logopedkou), která se bude konat v úterý dne 31. 1. 2023 v 16.00 hod v mateřské škole.

Program besedy:

  • Vývoji řeči – co je normální ve vývoji – upozornění na lehké odchylky v artikulaci
  • Sluchové a zrakové vnímání
  • Školní zralost
  • Spolupráce s mateřskou školou
  • Školské poradenské zařízení – PPP, SPC
  • Prostor pro diskuzi a otázky

Beseda je pro Vás zcela zdarma, je hrazena z projektu Šablony III.