Zaměstnanci školky

Pedagogičtí pracovníci

Vedoucí učitelka:  Ing. Richterová Eva

Učitelka: Petrovská Martina

Učitelka: Lazecká Marcela

Školní asistent: Tanečková Eva


Nepedagogičtí pracovníci ( správní zaměstnanci )
  

Vedoucí školní jídelny:  Mgr. Veličková Lenka

Kuchařka:  Hrebíková Bohdana, Balharová Karolina

Školnice:  Tanečková Eva