Zaměstnanci školky

Pedagogičtí pracovníci

Vedoucí učitelka:  Ing. Richterová Eva

Učitelka: Holaňová Šárka

Učitelka: Lazecká Marcela

Asistentka pedagoga: Petrovská Martina


Nepedagogičtí pracovníci ( správní zaměstnanci )
  

Vedoucí školní jídelny:  Mgr. Veličková Lenka

Kuchařka:  Hrebíková Bohdana, Balharová Karolina

Školnice:  Tanečková Eva