Zaměstnanci školky

Pedagogičtí pracovníci

Vedoucí učitelka:  Holaňová Šárka

Učitelka: Lazecká Marcela

Učitelka: Ing. Richterová Eva

Nepedagogičtí pracovníci ( správní zaměstnanci )
 

Vedoucí školní jídelny, účetní:  Výtisková Šárka

Kuchařka:  Hrebíková Bohdana

Školnice:  Tanečková Eva