Zaměstnanci školky

Pedagogičtí pracovníci

Vedoucí učitelka:  Ing. Richterová Eva

Učitelka: Holaňová Šárka

Učitelka: Lazecká Marcela

Asistentka pedagoga: Sadílková Hana

Asistentka pedagoga: Tanečková Eva


Nepedagogičtí pracovníci ( správní zaměstnanci )
  

Vedoucí školní jídelny:  Výtisková Šárka

Kuchařka:  Hrebíková Bohdana

Školnice:  Tanečková Eva