Zápis do mateřské školy

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ Tísek pro školní rok 2021/2022

se bude konat : 

  • středa 5. května 2021 v budově ZŠ - osobní podání žádosti
  •  2. 5. 2021 - 16. 5. 2021 - korespondenční podání žádosti 

Organizace: 

 1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí v MŠ. 

2. Podání žádosti. 

  • formulář ke stažení na webových stránkách školy www.zsamstisek.cz, záložka Mateřská škola/Zápis do MŠ 

  • vyplněný formulář doručí zákonný zástupce dítěte poštou (doporučeně) na adresu školy, do datové schránky školy, emailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) nebo doručí osobně (v termínu dohodnutém po telefonické domluvě) 

3. Další nezbytné dokumenty (pošlete společně se žádostí): 

   • kopie rodného listu dítěte - po kontrole správnosti údajů bude kopie skartována 

   • kopie očkovacího průkazu dítěte nebo čestné prohlášení zákonného zástupce o očkování dítěte (ke stažení webových stránkách školy www.zsamstisek.cz, záložka Mateřská škola/Zápis do MŠ) - tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

4. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným zástupcům sděleno písemně do 30 dnů od podání žádosti. 

!!! PEČLIVĚ SI, PROSÍM, PROSTUDUJTE KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MŠ TÍSEK !!!

Prosím, Vy, kteří chcete zapsat své dítě do naší MŠ osobně, pošlete na emailovou adresu zs.tisek@email.cz své telefonní číslo, abychom mohli domluvit konkrétní čas. 

V Tísku dne 6. 4. 2021 

Mgr. Lenka Veličková, ředitelka

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Tísku pro školní rok 2021/2022

Formulář žádosti k přijetí do mateřské školy 

POTVRZENÍ LÉKAŘE na  přihlášce NENÍ NUTNÉ!

Čestné prohlášení k očkování dítěte