Zápis do mateřské školy

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-2023

Zápis do MŠ Tísek pro školní rok 2022/2023 proběhne ve

čtvrtek 12. května 2022 v budově Kulturního domu obce Tísek 

v době od 14.00 do 16.00 hod.

Organizace:

· K zápisu můžete přijít i s dětmi.

· Podání žádosti.

- formulář Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a formulář Vyjádření lékaře k přijetí dítěte do MŠ jsou ke stažení na webových stránkách školy www.zsamstisek.cz, záložka Mateřská škola/Zápis do MŠ, vyplněné formuláře vezme s sebou zákonný zástupce dítěte k zápisu

- dále je nutné mít s sebou potvrzení trvalého bydliště dítěte v obci Tísek

- zákonný zástupce si s sebou vezme OP a rodný list dítěte ke kontrole

· Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným zástupcům sděleno písemně do 30 dnů od podání žádosti.

!!!PEČLIVĚ SI, PROSÍM, PROSTUDUJTE KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MŠ TÍSEK!!!    

V Tísku dne 11. 4. 2022                                                                                              Mgr. Lenka Veličková, ředitelka    

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Tísku pro školní rok 2022/2023


Formulář Žádosti k přijetí do mateřské školy 

Formulář Vyjádření lékaře k přijetí do mateřské školy