Zápis do mateřské školy

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Tísku pro školní rok 2020/2021 proběhne ve středu 6. 5. 2020 v budově ZŠ - týká se osobního podání žádosti, pro korespondeční podání žádosti je stanoven termín 2. 5. 2020 - 16. 5. 2020.

Vezměte si s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Tísek pro školní rok 2020-2021

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Tísku pro školní rok 2020/2021

Formulář žádosti k přijetí do mateřské školy 

POTVRZENÍ LÉKAŘE na  přihlášce NENÍ NUTNÉ!

Čestné prohlášení k očkování dítěte

Zápis do MŠ Tísek pro školní rok 2020/2021

středa 6. května 2020 v budově ZŠ - osobní podání žádosti,

2. 5. 2020 - 16. 5. 2020 - korespondeční podání žádosti

Organizace:

· Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

· Podání žádosti.

  • formulář ke stažení na webových stránkách školy www.zsamstisek.cz, záložka Mateřská škola/Zápis do MŠ
  • vyplněný formulář doručí zákonný zástupce dítěte poštou (doporučeně) na adresu školy, do datové schránky školy, emailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) nebo doručí osobně (v termínu dohodnutém po telefonické domluvě)

· Další nezbytné dokumenty (pošlete společně se žádostí):

  • kopie občanského průkazu zákonného zástupce nebo jiné zplnomocněné osoby - po kontrole správnosti údajů bude kopie skartována
  • kopie rodného listu dítěte - po kontrole správnosti údajů bude kopie skartována
  • kopie očkovacího průkazu dítěte nebo čestné prohlášení zákonného zástupce o očkování dítěte (ke stažení webových stránkách školy www.zsamstisek.cz, záložka Mateřská škola/Zápis do MŠ) - tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

· Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zákonným zástupcům sděleno písemně do 30 dnů od podání žádosti.

!!!PEČLIVĚ SI, PROSÍM, PROSTUDUJTE KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MŠ TÍSEK!!!

Prosím, Vy, kteří chcete zapsat své dítě do naší MŠ osobně pošlete na emailovou adresu zs.tisek@email.cz své telefonní číslo, abychom mohli domluvit konkrétní čas.

V Tísku dne 31. 3. 2020 Mgr. Lenka Veličková, ředitelka