ZATOULANÉ OVEČKY PASTÝŘE METŮDKA

ZATOULANÉ OVEČKY PASTÝŘE METŮDKA

  16. 11. 2022

V úterý 15.11. naši předškoláci strávili dopoledne v Bíloveckém muzeu, kde byla pro ně připravena muzejní lekce Zatoulané ovečky pastýře Metůdka.

Nejdříve si děti prohlédly kouzelné sklepení se skřítky picmochy a pastýřem Metůdkem, kterému se zatoulaly ovečky. Děti se pak v podkroví video ukázkou seznámily s výrobou a zpracováním vlny. Viděly stříhání ovcí, praní a sušení rouna, česání a barvení vlny, předení na kolovrátku i tkaní přízí na tkalcovském stavu. Pak si prohlédly i skutečný tkalcovský stav v muzeu, vyzkoušely si šlapání na kolovratu a osahaly si vyčesanou vlnu. Pro pastýře Metůdka pomocí šablon, vlny a lepidla vyrobily nové ovečky. Protože děti nakonec Metůdkovi jeho zatoulané ovečky našly, mohly si ty vyrobené odvézt domů. Na závěr si ještě s lektorkou pohybovou hrou zopakovaly celý proces výroby vlny. Lekce se dětem moc líbila a těší se na další. Cestou na autobus si děti stačily ještě prohlédnout nádvoří zámku a letní kino.

Fotogalerie