Zpívánky

Zpívánky

  08. 11. 2022

Hudebně vzdělávací program u nás v Tísku.

V úterý 8. 11. nás v dopoledních hodinách navštívil hudebník Kamil Čapčuch žijící v Bystřici pod Hostýnem.

Ve čtyřech blocích dětem přiblížil pojmy z hudebního světa, které propojil svým zpěvem, do něhož zapojil děti nejen ze základní školy, ale také z mateřské školy.

V prvním bloku seznámil děti, za pomoci upravené písně Já jsem muzikant, s hudebními nástroji a s výrazy strunné, dechové a bicí nástroje.

Ve druhém bloku děti spolu s písničkou navštívily zvířata v zoologické zahradě, což hudebník propojil s objasněním pojmu dynamika.

V dalším bloku se děti spolu s hudebníkem věnovaly rodině a vyjmenovaly podle obrázku všechny členy rodiny.

Všichni si společně zazpívali píseň Mimino. Závěrečné vystoupení bylo věnováno dětským lidovým písním jako Travička zelená, Prší, prší, kde spolu soutěžili chlapci a děvčata. Hudebník se se všemi rozloučil písní Zafúkané od skupiny Fleret.

Hudební program byl nejen hudebně vzdělávací, ale taky velmi zábavný.

Fotogalerie